– En kristen man dödade sin svåger och sköt sin syster och hennes dotter, för att systern hade konverterat till islam när hon gifte sig med en muslimsk man, säger Hossam Bahgat, som leder den medelstora människorättsorganisationen Egyptian Initiative for Personal Rights, EIPR.

Religiösa motsättningar finns i det egyptiska samhället och har den senaste tiden kommit upp till ytan allt oftare.

Av Egyptens 80 miljoner invånare beräknas mellan sex och tio miljoner vara kristna kopter. Officiellt är de en minoritet som skyddas och respekteras, men sanningen är att kristna är utsatta för diskriminering och de flesta lever i sina separata ”getton”, går i kristna skolor, jobbar med andra kristna och gifter sig med kristna. Trots att kristna och muslimer levt ”sida vid sida” ända sedan islam kom till Egypten betyder det inte mer än på sin höjd tolerans.

”Kamp mellan två ’team’”

En av de känsligaste frågorna rör konvertiter. Kristna har alltid fått konvertera till islam, det har till och med uppmuntrats. När muslimer i stället konverterar till kristendom uppstår problemet.

– Eftersom samhället är polariserat mellan muslimer och kristna och det finns religiösa spänningar så det ses inte som en fråga om religionsfrihet utan som mer som en kamp mellan två olika ”team”, säger Hossam Bahgat.

Det är inget brott att konvertera från islam till kristendom, men konvertiter har ändå rapporterat om arresteringar och häktningar under undantagstillståndet. Just nu kämpar konvertiter för att få rätt att ändra sin religiösa tillhörighet från muslim till kristen i offentliga dokument.

– Den enda framgång vi haft hittills var då högsta domstolen 2008 beslutade att människor som fötts som kristna och sedan konverterat till islam har rätt att konvertera tillbaka till kristendomen.

Staten fortsätter att räkna dem som muslimer

Den konstitutionella domstolen ser just nu över frågan om det ska vara tillåtet att ändra religiös tillhörighet från muslim till kristen i officiella dokument.

– Att konvertera är inget brott i Egypten, vår konstitution försvarar ju religionsfrihet, men policyn är att staten inte erkänner konversion från islam till någon annan religion, säger Hossam Bahgat.

Folk som vill konvertera till kristendom kan gå till kyrkan och registrera sig och bli döpta. Men de kommer fortfarande att räknas som muslimer av staten, vilket betyder att deras barn också kommer att födas som muslimer. Problemen uppstår när dessa oregistrerade konvertiter vill gifta sig, skilja sig eller när de får barn.

– Problemet är att en kristen familj inte skulle gå med på att gifta sin dotter med en muslimsk man, även om han konverterat, eftersom barnen blir muslimer i alla fall, säger Hossam Bahgat.

Konverteringen slutade i skottlossning

Trots segregeringen händer det i alla fall att människor blir förälskade i någon från den andra religionen och till och med gifter sig med varandra. Det ses dock inte med blida ögon av samhället runtom. Och många fall av religiöst våld handlar om just familjekonflikter. Hossam Bahgat berättar om ett fall förra året där en man inte kunde acceptera sin systers konvertering från kristendom till islam.

– Mannen och hans farbror bestämde sig för att döda dem allihop, men lyckades bara döda maken i familjen och skada kvinnan och dottern. Detta är ett av det senaste årets dödsfall.

Systerns muslimske make mördades och kvinnan själv skottskadades tillsammans med sin dotter.

Det flesta fallen gäller dock våld åt andra hållet, kristna som utsätts för attacker från muslimskt håll.

– I bland är det våld från båda sidor, men i majoriteten av fallen är det muslimer som ger sig på kristna, av en rad olika orsaker.

Kravaller vid kyrkbyggen

Förutom blandade äktenskap eller kärleksaffärer handlar konflikterna ofta om byggandet av nya kyrkor. Ofta tillåter staten inte nybyggen, lagen är nämligen diskriminerande när det gäller att få tillstånd att bygga kyrkor.

– Om en kyrka ska byggas kan muslimerna i byn eller området motsätta sig , oavsett om bygget fått tillstånd eller inte. Ibland används vissa platser eller byggnader som kyrkor och då samlas muslimer för att med våld förstöra byggnaden eller riva den.

Det är vid sådana sammandrabbningar som människor ibland har dödats. Det bor många kristna kopter i Menia-området samt längre söderut och det är också i just här de flesta våldsattackerna sker. Förra året rapporterades om två dödsfall vid religiösa sammandrabbningar.

– Det var en muslim som dog i Menia i maj och ytterligare ett fall, även det i Menia-området, men den här gången en kristen som dog som resultat av religiöst våld.